1 / ANÁLISE

17.12.2016

O proxecto #EIRÓN foi presentado aos alumnos e ás familias do curso Nenoarquitectura da Fundación Luís Seoane 2016-2017 aproveitando a última sesión do trimestre destinada a taller familiar.

En primeiro lugar fíxose unha presentación do proxecto na que se deron a coñecer as características e condicionantes do mesmo desde diversos puntos de vista como o urbanístico, técnico, social ou espacial.

Tras esta primeira toma de contacto realizouse unha visita á parcela coa intención de levar a cabo unha análise da mesma. Para iso dividiuse aos participantes en seis grupos de forma que cada un tiña que analizar un tema diferente: natureza, ambiente, vistas, historia, medición e preexistencias. Durante esta fase tanto os pais como os alumnos do curso encargáronse de tomar fotografías, escribir anotacións, facer debuxos ou mesmo procuras na internet.

A análise concluíu cunha dinámica na que cada grupo expoñía aos demais o resultado da súa análise e á súa vez todo o material xerado dixitalizouse para o seu rexistro e futura exposición. Cabe destacar que as familias detectaron varias patoloxías para emendar no proxecto como os danos no pavimento, o ruído das instalacións do hospital ou a invasión da rúa polos coches. Como puntos positivos destacaron as vistas, a proximidade coa muralla e a barreira natural formada pola vexetación.

Para terminar a sesión expúxose un reto con Super Lupo consistente na construción das pezas rectas (O, I, L e U) á escala real que terán cando se finalice o proxecto, é dicir, cun módulo de 50x50cm. Esta parte foi sen dúbida a que máis gustou aos pequenos arquitectos pois a Ou construíuse de pé e medía 2 metros de alto.

_


Estudio de ventosEstudio da vexetación existente