Créditos

Promotores e colaboradores
Ayuntamiento de A Coruña
Fundación Luis Seoane
Sistema Lupo

Coordinación
Mr. Lupo – Fermín González Blanco
www.sistemalupo.com

ESPECIALISTAS

Xardinería
Cristina García Fontán (Doctora por la UDC y Coordinadora del Master de Paisajismo Juana de Vega)
Emilia Castro Villaverde (www.jardineriayurbanismo.com)

Taboleiros de madeira
Betanzos HB

Iluminación
Alve iluminación

Veciños da Cidade Vella
Rosa Guitián (Asociación de Veciños)
José Manuel Gómez Sánchez

EDUCADORES

Despeza
David Rodriguez Antuña

Empeza
Jose Rebollo Porto

Tropeza
Victor González Garcia-Echave
Patricia Amil Edreira

Campamentos de Verán
María Bescansa Bastarreche

AUTORES

Autores Empeza
Sabela Ramos Muiño
Amaia Montero Valiño
Cloe Delgado Taboada
Telmo Miraz González
Simón Pérez García
Nora Rodríguez López
Alexandra Villalba Núñez
Antonio López Pichel
Valentina Tome Agrafojo
Daniel Reboredo
Brais Fernández Carricajo
Antonio Álvarez Fontenla
Lucas Del Pozo Eiroa
Álvaro Mantiñán De Ron
Laura García Ojea
Abele Cabana Concha
Olivia Alonso Rosende
Antón Ferreiro Veloso
Uxia Ferreiro Veloso
Xoel Palmeiro Rúa
Manuel Graña

Autores Despeza
Candela Gómez Lago
Miguel Montecelo Porta
Pedro Montecelo Porta
Xiana Álvarez Ces
Icia Álvarez Ces
Lía González Álvarez
Aldara González Álvarez
Noa González Reimúndez
Laura Mosquera Martínez
Samuel Mosquera Martínez
Rosalía Alonso González
Manuel Reboredo Díaz
Daniel Mora Arcas
Pedro González Lomovtseva Fajardo
Rosalía Alonso

Autores Tropeza
Pedro García Fondado
Juan Penas Lema
Pedro Ulloa Pazos
Antón Chao Romero
Víctor Cao Rego
Juan Queipo González
Lucas Soto Álvarez
Leo Del Pozo Eiroa
Rodrigo Mantiñán De Ron
Emilia Alonso Rosende
Alan García Miraz
Iago Alvarez Ovenza
Roi Palmeiro Rúa
África Torres Núñez